مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

هاست فايل(Direct Admin) - dl-10G

کالا/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

انتخاب دامنه:
www.
www.
www. .
http://