هاست لینوکس حرفه ای(Cpanel)

AW2GB

فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW5GB

فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW10GB

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW10GB-U

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW20GB

فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي