مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
AWU-U - فضای هاست = نامحدود
ترافیک ماهانه = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
ایمیل آدرس = نامحدود
ادان دامین = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بک آپ = هفتگي

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.22.46.59) وارد شده است.