جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.com 1 35,500 تومان 35,500 تومان 35,500 تومان
.net 1 33,400 تومان 33,400 تومان 33,400 تومان
.org 1 38,600 تومان 38,600 تومان 38,600 تومان
.info 1 37,400 تومان 37,400 تومان 37,400 تومان
.asia 1 39,600 تومان 39,600 تومان 39,600 تومان
.biz 1 36,000 تومان 36,100 تومان 36,100 تومان
.bz 1 140,100 تومان 140,100 تومان 140,100 تومان
.in 1 16,100 تومان 31,400 تومان 31,400 تومان
.co 1 83,000 تومان 83,000 تومان 83,000 تومان
.cc 1 73,100 تومان 73,100 تومان 73,100 تومان
.ca 1 102,500 تومان 102,500 تومان 102,500 تومان
.de 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.ru 1 56,500 تومان 56,500 تومان 56,500 تومان
.es 1 32,400 تومان 32,400 تومان 32,400 تومان
.eu 1 33,400 تومان 33,400 تومان 33,400 تومان
.me 1 35,300 تومان 70,300 تومان 70,300 تومان
.mn 1 206,900 تومان 206,900 تومان 206,900 تومان
.mobi 1 37,700 تومان 54,500 تومان 54,500 تومان
.name 1 32,700 تومان 32,700 تومان 32,700 تومان
.tel 1 41,600 تومان 41,600 تومان 41,600 تومان
.tv 1 102,600 تومان 102,600 تومان 102,600 تومان
.us 1 24,700 تومان 24,700 تومان 24,700 تومان
.ws 1 111,400 تومان 148,438 تومان 148,438 تومان
.xyz 1 12,200 تومان 36,200 تومان 36,200 تومان
.co.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.ac.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.id.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.net.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.org.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.gov.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.sch.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان